Kuvert

Skapar ett kuvert. På tre flikar anger du information om adressat och avsändare, position och format för båda adresserna, storleken på kuvertet och kuvertets orientering.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Kuvert...


Kuvert

Ange mottagar- och avsändaradresserna för kuvertet. Du kan också infoga adressfält från en databas, till exempel från databasen Adresser.

Format

Anger utseende och storlek på kuvertet.

Skrivare

Ange utskriftsalternativen för kuvertet.

Nytt dok.

Skapar ett nytt dokument och infogar kuvertet.

Infoga

Infogar kuvertet före den aktuella sidan i dokumentet. Kuvertet formateras med sidformatmallen Kuvert.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Så här raderar du ett kuvert från ett dokument

  1. Klicka på sidan "Kuvert" om du vill ha den som aktuell sida.

  2. Högerklicka i fältet på statuslinjen som visar "Kuvert".

    En undermeny öppnas som visar sidstilar.

  3. Välj sidformatmallen Standard från undermenyn.

    Då tas specialformateringen bort för sidan "Kuvert".

  4. Ta bort ramar för avsändare och mottagare. Klicka på kanten för varje ram och tryck på tangenten Del.

Stötta oss!