Kuvert

Skapar ett kuvert. PÄ tre flikar anger du information om adressat och avsÀndare, position och format för bÄda adresserna, storleken pÄ kuvertet och kuvertets orientering.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Kuvert...


Kuvert

Ange mottagar- och avsÀndaradresserna för kuvertet. Du kan ocksÄ infoga adressfÀlt frÄn en databas, till exempel frÄn databasen Adresser.

Format

Anger utseende och storlek pÄ kuvertet.

Skrivare

Ange utskriftsalternativen för kuvertet.

Nytt dok.

Skapar ett nytt dokument och infogar kuvertet.

Infoga

Infogar kuvertet före den aktuella sidan i dokumentet. Kuvertet formateras med sidformatmallen Kuvert.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

SÄ hÀr raderar du ett kuvert frÄn ett dokument

  1. Klicka pÄ sidan "Kuvert" om du vill ha den som aktuell sida.

  2. Högerklicka i fÀltet pÄ statuslinjen som visar "Kuvert".

    En undermeny öppnas som visar sidstilar.

  3. VÀlj sidformatmallen Standard frÄn undermenyn.

    DÄ tas specialformateringen bort för sidan "Kuvert".

  4. Ta bort ramar för avsÀndare och mottagare. Klicka pÄ kanten för varje ram och tryck pÄ tangenten Del.

Please support us!