Kuvert

Skapar ett kuvert. På tre flikar anger du information om adressat och avsändare, position och format för båda adresserna, storleken på kuvertet och kuvertets orientering.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Envelope

Från gränssnittet med flikar:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

Från verktygslisterna:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


Kuvert

Ange mottagar- och avsändaradresserna för kuvertet. Du kan också infoga adressfält från en databas, till exempel från databasen Adresser.

Format

Anger utseende och storlek på kuvertet.

Skrivare

Ange utskriftsalternativen för kuvertet.

Nytt dok.

Skapar ett nytt dokument och infogar kuvertet.

Infoga

Infogar kuvertet före den aktuella sidan i dokumentet. Kuvertet formateras med sidformatmallen Kuvert.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Så här raderar du ett kuvert från ett dokument

  1. Klicka på sidan "Kuvert" om du vill ha den som aktuell sida.

  2. Högerklicka i fältet på statuslinjen som visar "Kuvert".

    En undermeny öppnas som visar sidstilar.

  3. Välj sidformatmallen Standard från undermenyn.

    Då tas specialformateringen bort för sidan "Kuvert".

  4. Ta bort ramar för avsändare och mottagare. Klicka på kanten för varje ram och tryck på tangenten Del.

Stötta oss!