Alternativ

Lägger till kapitelnumret i bildtexten. För att använda den här funktionen måste du tilldela en dispositionsnivå i en styckeformatmall, och sedan använda formatmallen i dokumentets rubriker.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Bildtext... - Alternativ

Snabbmenyn Bildtext... - Alternativ


Numrering kapitelvis

När du lägger till kapitelnummer i bildtexten börjar numreringen om när en kapitelrubrik påträffas. Om t.ex. den sista figuren i kapitel 1 är "Figur 1.12", så blir den första figuren i nästa kapitel "Figur 2.1".

Nivå

Välj det antal kapitelnivåer uppifrån och nedåt i kapitlets hierarki som ska tas med i bildtexten.

Skiljetecken

Ange det tecken du vill infoga mellan kapitelnumret och bildnumret.

Kategori och ramformat

Teckenformatmall

Anger teckenformatsmallen.

Överta inramning och skugga

Använder objektets ram och skuggning till bildtextramen.

Adding Chapter Numbers to Captions

Använda bildtexter

Chapter Numbering

Stötta oss!