Alternativ

LÀgger till kapitelnumret i bildtexten. För att anvÀnda den hÀr funktionen mÄste du tilldela en dispositionsnivÄ i en styckeformatmall, och sedan anvÀnda formatmallen i dokumentets rubriker.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Bildtext... - Alternativ

Snabbmenyn Bildtext... - Alternativ


Numrering kapitelvis

NÀr du lÀgger till kapitelnummer i bildtexten börjar numreringen om nÀr en kapitelrubrik pÄtrÀffas. Om t.ex. den sista figuren i kapitel 1 Àr "Figur 1.12", sÄ blir den första figuren i nÀsta kapitel "Figur 2.1".

NivÄ

VÀlj det antal kapitelnivÄer uppifrÄn och nedÄt i kapitlets hierarki som ska tas med i bildtexten.

Skiljetecken

Ange det tecken du vill infoga mellan kapitelnumret och bildnumret.

Kategori och ramformat

Teckenformatmall

Anger teckenformatsmallen.

Överta inramning och skugga

AnvÀnder objektets ram och skuggning till bildtextramen.

Adding Chapter Numbers to Captions

AnvÀnda bildtexter

Chapter Numbering

Please support us!