Bildtext

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Bildtext...

Snabbmenyn Bildtext...


Egenskaper

Ange bildtextalternativ för den aktuella markeringen.

Område

Välj typ av bildtext, eller skriv ett namn för att skapa en ny kategori. Kategoritexten visas före bildtextens nummer i bildtexten. Varje fördefinierad bildtextkategori är formaterad med styckeformatmallen med samma namn. Till exempel är bildtextkategorin "Illustration" formaterad med styckeformatmallen "Illustration".

Nummer

Välj vilken typ av numrering som du vill använda i bildtexten.

Bildtext

Skriv den text som ska visas efter bildtextnumret.

Skiljetecken

Ange valfria texttecken som ska visas mellan numret och bildtexten.

Position

Lägger till bildtexten över eller under det markerade objektet. Det här alternativet är bara tillgängligt för vissa objekt.

Alternativ

Lägger till kapitelnumret i bildtexten. För att använda den här funktionen måste du tilldela en dispositionsnivå i en styckeformatmall, och sedan använda formatmallen i dokumentets rubriker.

Autobeskrivning

Öppnar dialogrutan Bildtext. Den innehåller samma information som dialogrutan som öppnas via menyn LibreOffice Writer – Autobeskrivning i dialogrutan Alternativ.

Använda bildtexter

Adding Chapter Numbers to Captions

Stötta oss!