Fotnot/slutnot

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Fotnoter och slutnoter - Fotnot eller Slutnot

Öppna snabbmenyn - välj Fotnot/slutnot (infogad fotnot/slutnot)

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Infoga fotnot direkt


Nummer

Välj det numreringsformat som du vill använda för fotnoter eller slutnoter.

Automatiskt

Numrerar automatiskt de fotnoter eller slutnoter som du infogar. Om du vill ändra inställningarna för den automatiska numreringen väljer du Verktyg - Fotnoter/slutnoter.

Tecken

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Infogar ett specialtecken som förankringspunkt för en fotnot eller slutnot.

Typ

Välj om du ska infoga en fotnot eller en slutnot. Numreringen av slutnoter är fristående från numreringen av fotnoter.

Fotnot

Infogar en förankringspunkt för en fotnot på den plats där markören står i dokumentet och lägger till en fotnot längst ned på sidan.

Slutnot

Infogar en förankringspunkt för en slutnot på den plats där markören står i dokumentet och lägger till en slutnot i slutet av dokumentet.

Infoga och redigera fotnoter och slutnoter

Footnotes/Endnotes

Stötta oss!