Indrag

Drar in området med en vänster- eller en högermarginal.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


Före avsnitt

Anger indraget före området, vid vänstermarginalen.

Efter avsnitt

Anger indraget efter området, vid högermarginalen.

Stötta oss!