Section

Sets the properties of the section.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Nytt område

Type a name for the new section. By default, LibreOffice automatically assigns the name "Section X" to new sections, where X is a consecutive number.

Länk

Länk

Inserts the contents of another document or section from another document in the current section.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

Allmän syntax för ett DDE-kommando är: "<Server> <Topic> <Item>", där Server är DDE-namnet på det program som innehåller data. Topic är platsen för Item (vanligen filnamnet), och Item är det faktiska objektet.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Välj ut

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Område

Select the section in the file that you want to insert as a link.

När du öppnar ett dokument som innehåller länkade områden uppmanas du att uppdatera länkarna.

Skrivskydd

Skydda

Prevents the selected section from being edited.

Med lösenord

Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters.

Password

Opens a dialog where you can change the current password.

Dölj

Dölj

Hides and prevents the selected section from being printed. The components of a hidden sections appear gray in the Navigator. When you rest your mouse pointer over a hidden component in the Navigator, the Help tip "hidden" is displayed.

Symbolen Info

Du kan inte dölja ett område som är det enda innehållet på en sida eller i ett sidhuvud, en sidfot, en fotnot, en ram eller en tabellcell.


Med villkor

Enter the condition that must be met to hide the section. A condition is a logical expression, such as "SALUTATION EQ Mr.". For example, if you use the mail merge form letter feature to define a database field called "Salutation" that contains "Mr.", "Ms.", or "Sir or Madam", you can then specify that a section will only be printed if the salutation is "Mr.".

Ett annat exempel är om du skapar fältvariabeln "x" och bestämmer dess värde till 1. Ange sedan ett villkor baserat på den här variabeln för att dölja ett område, som t.ex.: "x eq 1". Om du vill visa området anger du värdet på variabeln "x" till 0.

Egenskaper

Du ser det här området av dialogrutan när det aktuella dokumentet är ett XForms dokument.

Redigerbart i skrivskyddade dokument

Markera detta alternativ om du vill att områdets innehåll ska kunna redigeras även när dokumentet öppnas som skrivskyddat.

Stötta oss!