Infoga område

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Section

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

Från verktygslisterna:

Icon Section

Område


Du kan infoga ett helt dokument i ett område, eller ett namngivet område från ett annat. Du kan också infoga ett område som en DDE-länk.

Om du vill redigera ett område väljer du Format - Områden.

I dialogrutan Infoga område finns följande flikar:

Section

Sets the properties of the section.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Indrag

Drar in området med en vänster- eller en högermarginal.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Anger var fotnoter och slutnoter ska visas och deras numreringsformat.

Infoga

Infogar området på den plats där markören står i dokumentet.

Stötta oss!