Field Hidden Paragraphs

Visar eller döljer dolda stycken. Det här alternativet påverkar bara hur bildskärmen visar dolda stycken och inte hur dolda stycken skrivs ut.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Hidden Paragraphs


Symbolen Info

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


Använd fältkommandot "Dolt stycke" för att tilldela ett villkor som måste uppfyllas för att ett stycke ska döljas. Om villkoret inte uppfylls visas stycket.

När du döljer ett stycke, döljs också fotnoterna och ramarna som är förankrade till tecknen i stycket.

Stötta oss!