Dolda stycken

Visar eller döljer dolda stycken. Det här alternativet påverkar bara hur bildskärmen visar dolda stycken och inte hur dolda stycken skrivs ut.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Dolda stycken


Symbolen Info

Du aktiverar funktionen genom att välja – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och se till att kryssrutan Dolda stycken under Visning av är markerad.


Använd fältkommandot "Dolt stycke" för att tilldela ett villkor som måste uppfyllas för att ett stycke ska döljas. Om villkoret inte uppfylls visas stycket.

När du döljer ett stycke, döljs också fotnoterna och ramarna som är förankrade till tecknen i stycket.

Please support us!