Webblayout

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Web

Från gränssnittet med flikar:

Choose View - Web view.

On the View menu, choose Web.

Från verktygslisterna:

Web Icon

Webb

Från tangentbordet:


Stötta oss!