Webblayout

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Web

På raden Verktyg aktiverar du

Webb ikon

Webb


Stötta oss!