Formatting Marks

Visar kontrolltecken i texten, till exempel stycketecken, radbrytningar, tabbtecken och mellanslag.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose View - Formatting Marks

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose Insert - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Formateringstecken

From the keyboard:

+ F10


När du tar bort ett stycketecken får det nya sammanfogade stycket samma styckeformatering som det stycke där markören står.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Stötta oss!