Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Field Names

+F9


Om du vill ändra standardinställningen för fält till att visa fältnamn i stället för fältinnehåll väljer du – LibreOffice Writer – Vy. Markera sedan kryssrutan Fältnamn under Visa.

När du skriver ut ett dokument och Visa - Fältnamn är aktivt blir du tillfrågad om fältnamnen ska tas med i utskriften.

Stötta oss!