Markeringar

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Field Shadings.

Från gränssnittet med flikar:

On the View menu of the View tab, select Field Shadings.

Från verktygslisterna:

Icon Field Shadings

Field Shadings

Från tangentbordet:

+ F8


Stötta oss!