Redigera områden

Ändrar egenskaperna för de områden som är definierade i dokumentet. Om du vill infoga ett område, markerar du texten eller klickar i dokumentet och väljer Infoga - Område.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Områden...


Dialogrutan Redigera områden liknar dialogrutan Infoga område men har dessutom följande alternativ:

Område

Ange namnet på det område som du ska redigera eller klicka på ett namn i listan Område . Om markören står i ett område visas områdets namn till höger på statuslisten längst ned i dokumentfönstret.

Om området är skrivskyddat visas det med en symbol i form av ett låst hänglås framför områdesnamnet i listan. Ett öppet lås betyder att området inte är skyddat. På samma sätt visas synliga områden med ett par glasögon.

Alternativ

Öppnar dialogrutan Alternativ där du kan redigera kolumnens utseende, bakgrund, samt fot- och slutnoter i det markerade området. Om området är lösenordsskyddat måste du ange lösenordet först.

Ta bort

Tar bort det markerade avsnittet från dokumentet och infogar innehållet i avsnittet i dokumentet.

Stötta oss!