Redigera fältkommandon

Öppnar en dialogruta som du kan använda för att redigera egenskaperna för ett fält. Klicka framför fältet och välj kommandot. I dialogrutan kan du använda pilknapparna för att gå till nästa eller föregående fält.

Du kan också dubbelklicka på ett fält i dokumentet för att öppna fältet för redigering.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Edit - Fields.

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Från kontextmenyn:

Edit Field

Från gränssnittet med flikar:

Choose Insert - Fields.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

Från verktygslisterna:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

Från tangentbordet:

+ F2


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

Om du har markerat en DDE-länk i dokumentet och väljer Redigera - Fältkommando öppnas dialogrutan Redigera länkar.


note

Om du klickar framför ett fältkommando av typen "avsändare" och väljer Redigera - Fältkommando visas dialogrutan Användardata.


Typ

Visar vilken typ av fält du redigerar.

note

Följande kontroller i dialogrutan visas bara när du har markerat motsvarande typ av fält.


Urval

Visar alternativen för fältet, till exempel "fixera". Om du vill kan du klicka på ett annat alternativ för den markerade fälttypen.

Format

Välj format för innehållet i fältet. För datum, tid, och användardefinierade fält kan du även klicka på "Ytterligare format" i listan och välja ett annat format. Vilka format du kan använda beror på vilken typ av fält du arbetar med.

Korrigering

Visar korrigeringen för den aktuella fälttypen, till exempel "Nästa sida", "Sidantal" eller "Föregående sida". Du kan skriva in ett nytt korrigeringsvärde som läggs till på det sidnummer som visas.

warning

Om du vill ändra faktiskt sidnummer och inte det som visas, ska du inte användaKorrigerings-värdet. Vill du ändra sidnummer, läs guidenSidnummer.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Namn

Visar namnet på en fältvariabel. Du kan skriva in ett nytt namn om det behövs.

Värde

Visar fältvariabelns aktuella värde. Du kan skriva in ett nytt värde om det behövs.

Fixera innehåll

Infogar fältet som statiskt innehåll, d.v.s. fältet går inte att uppdatera.

Villkor

Visar de villkor som måste vara uppfyllda för att fältet ska aktiveras. Du kan skriva in ett nytt villkor om det behövs.

Så, annars

Ändrar fältinnehållet som visas beroende på om fältvillkoret är uppfyllt eller inte.

Makro...

Öppnar Makroväljaren där du kan välja vilket makro som ska köras när du klickar på det markerade fältet i dokumentet. Den här knappen är endast tillgänglig för funktionsfältet "Utför makro".

Hänvisning

Infoga eller ändra referenstexten för det markerade fältet.

Makronamn

Visar namn på det makro som är kopplat till det markerade fältet.

Platshållare

Visar platshållartexten för det markerade fältet.

Infoga text

Visar den text som är kopplad till en beräkning.

Formel

Visar formeln för ett formelfält.

Osynligt

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Tilldela

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Överta

Radera

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Radera

Databasurval

Välj en registrerad databas som du vill infoga fältet från. Du kan också ändra vilken tabell eller fråga som det markerade fältet refererar till.

Datapostnummer

Visar databaspostens postnummer som infogas när villkoret för fälttypen "Alla poster" är uppfyllt.

Vänsterpil

Går till föregående fält av samma typ i dokumentet. Den här knappen är bara aktiv om ett dokument innehåller mer än ett fält av samma typ.

Icon Previous Field

Föregående fältkommando

Högerpil

Går till nästa fält av samma typ i dokumentet. Den här knappen är bara aktiv om ett dokument innehåller mer än ett fält av samma typ.

Icon Next Field

Nästa fältkommando

Stötta oss!