Redigera post i litteraturförteckning

Edits the selected bibliography entry.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Litteraturförteckningspost...


Post

Kort beteckning

Visar förkortningen för litteraturförteckningsposten.

Författare, titel

Visar författar- och titelinformationen som finns i litteraturförteckningsposten.

Tilldela

√Ąndringarna som du har gjort till√§mpas och dialogrutan Redigera post i litteraturf√∂rteckning st√§ngs.

Stäng

Stänger dialogrutan.

Ny

√Ėppnar dialogrutan Definiera litteraturpost d√§r du kan skapa en ny post.

Redigera

√Ėppnar dialogrutan Definiera litteraturpost d√§r du kan redigera den aktuella posten.

Information om att arbeta med litteraturförteckningsposter.

Please support us!