Redigera post i litteraturförteckning

Edits the selected bibliography entry.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Litteraturförteckningspost...


Post

Kort beteckning

Visar förkortningen för litteraturförteckningsposten.

Författare, titel

Visar författar- och titelinformationen som finns i litteraturförteckningsposten.

Tilldela

Ändringarna som du har gjort tillämpas och dialogrutan Redigera post i litteraturförteckning stängs.

Stäng

Stänger dialogrutan.

Ny

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost där du kan skapa en ny post.

Redigera

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost där du kan redigera den aktuella posten.

Stötta oss!