Byta namn på autotext

Här kan du ändra namn på en AutoText-post.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - AutoText... - AutoText - Byt namn


Namn

Visar aktuellt namn på det markerade AutoText-objektet.

Ny

Skriv ett nytt namn på den markerade AutoText-komponenten.

Förkortning

Tilldelar en förkortning till den markerade AutoText-posten.

Stötta oss!