AutoText

Skapar, ändrar eller infogar autotext. Du kan lagra formaterad text, text med grafik, tabeller och fält som autotext. Om du snabbt vill använda en autotext-post, skriver du förkortningen för posten i dokumentet och trycker på F3.

tip

Du kan också klicka på pilen bredvid ikonen Autotext på verktygsraden Infoga och sedan välja den autotext som du vill infoga.


Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - AutoText...

+F3

Klicka på verktygsraden Infoga

Icon

Autotext


Använda textblock som AutoText

AutoText

I dialogrutan AutoText finns olika områden och poster för AutoText.

Visa resten av namnet som tips vid inmatningen

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Namn

Listar namnen på den autotext-post som är markerad. Om du har markerat text i dokumentet skriver du namnet på den nya autotext-posten, klickar på knappen Autotext och väljer Ny.

Förkortning

Visar förkortningen för den markerade autotext-posten. Om du skapar en ny autotext-post, skriver du den förkortning som du vill använda för posten.

Listruta

Visar AutoText-områden. Om du vill se vilka poster som finns i ett område dubbelklickar du på området. Du kan också klicka på plustecknet (+) som finns för varje område. Om du vill infoga en AutoText-post i det aktuella dokumentet markerar du posten i listan och klickar på Infoga.

Symbolen Tips

Du kan dra och släppa AutoText-poster från ett område till ett annat.


Infoga

Infoga den markerade AutoText-posten i det aktuella dokumentet.

Symbolen Info

Om du infogar en oformaterad AutoText-post i ett stycke kommer posten att formateras med det styckeformat som du använder.


Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

AutoText

Klicka här för att visa fler autotext-kommandon, till exempel för att skapa en ny post av den markerade texten i det aktuella dokumentet.

Ny

Skapar en ny autotext-post enbart från den text som är markerad i det aktiva dokumentet. Posten läggs till i det autotext-område som är markerat.

Ny (bara text)

Skapar en ny autotext-post från markeringen i det aktiva dokumentet. Grafik, tabeller och andra objekt tas inte med. Du måste först ange ett namn innan du ser detta kommando.

Kopiera

Kopierar den markerade autotext-posten till urklippet.

Ersätt

Ersätter innehållet i den markerade autotext-posten med markeringen i det aktuella dokumentet.

Byt namn

Öppnar dialogrutan Byt namn på autotext där du kan ändra namnet på den markerade autotext-posten.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element efter bekräftelse.

Redigera

Öppnar den markerade autotext-posten för redigering i ett separat dokument. Gör de ändringar som behövs, välj Arkiv - Spara textblock och välj sedan Arkiv - Stäng.

Makro...

Öppnar dialogrutan Tilldela makro där du kan koppla ett makro till den markerade autotext-posten.

Du kan också använda makron som är länkade till vissa av autoext-posterna i posterna som du skapar. Autotext-posterna måste skapas med alternativet "bara text". Om du till exempel infogar strängen <field:company> i en autotext-post, kommer LibreOffice att ersätta strängen med innehållet i motsvarande databassträng.

Importera

Opens a dialog where you can select the 97/2000/XP Word document or template, containing the AutoText entries that you want to import.

Områden...

Lägger till, byter namn på eller tar bort autotext-områden.

Redigera områden

Lägger till, byter namn på eller tar bort autotext-områden.

Område

Visar namnet på det markerade autotext-området. Om du vill ändra områdets namn skriver du ett nytt namn och klickar på Byt namn. Du kan skapa ett helt nytt område genom att skriva ett namn och klicka på Nytt.

Sökväg

Visar sökvägen till den katalog där posterna i det markerade autotext-området lagras. Om du skapar ett nytt autotext-område väljer du var områdesfilerna lagras.

Ny

Skapar en ny autotext-post med det namn som du anger i rutan Namn.

Byt namn

Ändrar namnet på det markerade autotext-området till det namn som du skriver in i rutan Namn.

Urvalslista

Visar alla definierade autotext-områden och motsvarande sökvägar.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Sökväg

Öppnar dialogrutan Redigera sökvägar där du kan välja i vilken katalog du vill lagra AutoText.

Om du vill lägga till en ny sökväg i en Autotextkatalog klickar du på Sökvägi Autotextdialogrutan.

Spara länkar relativt

Använd det här området för att ange hur LibreOffice infogar länkar till AutoText-katalogen.

I filsystemet

Länkar till autotext-kataloger på datorn är relativa.

På Internet

Länkar till filer på Internet är relativa.

Stötta oss!