Navigation

Om du klickar på den här ikonen i Navigator eller längst ned till höger i ett dokumentfönster visas en verktygsrad där du kan välja mellan de befintliga målen i ett dokument. Sedan kan du använda ikonerna för uppåtpil respektive nedåtpil för att placera textmarkören på föregående eller nästa mål i dokumentet.

Bläddra till föregående sida eller objekt genom att klicka på uppåtknappen.

Bläddra till nästa sida eller objekt genom att klicka på nedåtknappen.

Så länge Du inte har valt någon annan post, hoppar Du, enligt standardinställningen, med pilknapparna till föregående eller nästa sida i dokumentet. De båda dubbelpil-symbolerna är svarta om Du bläddrar igenom sidor, och blå om Du hoppar till andra objekt.

The entries largely correspond to those in the Navigator selection box. You can also select other jump destinations. An example are the reminders, which you can set with the Set Reminder icon in the Navigator. You can select an object from among the following options on the Navigation toolbar: table, frame, graphics, OLE object, page, headings, reminder, drawing object, control field, section, bookmark, selection, footnote, note, index entry, table formula, wrong table formula.

Reminders are navigated in the order in which they are set.

När det gäller tabellformler kan Du antingen hoppa till alla tabellformler som finns i dokumentet eller bara till de felaktiga. Vad gäller de felaktiga formlerna sker hoppen bara till de formler som orsakar fel. Formler med följdfel (alltså sådana som refererar till felaktiga formler) ignoreras.

Arbeta med verktygsraden Navigation

Open the Navigation toolbar by clicking on its top left icon located on the top of the Navigator display area. You can break the toolbar away from its place by dragging and arranging it on the screen.

Klicka på ikonen för den typ av objekt som du vill bläddra igenom. Klicka sedan på någon av pilknapparna "Föregående objekt" och "Nästa objekt". Namnen på knapparna varierar beroende på vilken typ av objekt du valt. Textmarkören placeras på det objekt du väljer.

Symbolen Tips

Du kan konfigurera LibreOffice enligt dina egna önskemål gällande navigering i ett dokument. Det gör du genom att välja Verktyg – Anpassa. De olika tabellerna för anpassning av menyer, tangentbordsinmatning och verktygsrader innehåller olika funktioner för navigering i dokument i området "Navigera". På så sätt kan du gå till förteckningsmarkeringarna i dokumentet med funktionerna som flyttar "till nästa/föregående förteckningsmarkering".


Upprepa sökning

Med hjälp av ikonen Upprepa sökning på verktygsraden Navigation kan du upprepa en sökning som du har inlett med dialogrutan Sök och ersätt. Klicka på ikonen för att upprepa sökningen. De blå pilknapparna på den vertikala rullningslisten får nu funktionerna Fortsätt sökning framåt och Fortsätt sökning bakåt. Klickar du på en av pilarna fortsätter sökningen efter den term som angetts i dialogrutan Sök och ersätt.

Stötta oss!