Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents.

To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu.

You can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose View - Navigator.

Från verktygslisterna:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

Från tangentbordet:

F5


To move the Navigator, drag its title bar.

To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon (+) next to a category in the Navigator to view the items in the category. Click on an expanded category to collapse it.

To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator.

To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

The navigator shows the correspondence between the current document cursor location element and the navigator view, according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and more. The element is displayed and highlighted in the Navigator content view. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Document elements are highlighted by inverting their colour on displayed page when hovering their entry name in the Navigator. This allows to draw attention to the element hovered in the Navigator.

Navigate By

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Föregående

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Previous Item

Nästa

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Next Item

Sidnummer

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

Content Navigation View

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Toggle Master View

Växlar mellan samlingsläget och den normala vyn om ett samlingsdokument är öppet.

Icon Toggle Master View

Toggle Master View

Sidhuvud

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon Header

Sidhuvud

Sidfot

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon Footer

Sidfot

Ankare <-> Text

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon Anchor <-> Text

Ankare <-> Text

Sätt temporärt bokmärke

Klicka här om du vill ange ett temporärt bokmärke vid markören. Du kan definiera upp till fem tillfälliga bokmärken. Om du vill hoppa till ett temporärt bokmärke klickar du på ikonen Navigation, klickar på ikonen Temporärt bokmärke i fönstret Navigation och sedan på knappen Föregående eller Nästa.

Icon Set Reminder

Sätt temporärt bokmärke

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Show Up to Outline Level

Click the icon at the top of Navigator or right-click a heading in the Navigator window, then choose how many levels of headings to show in the Headings section of the Navigator window.

For example, choose 1 to only show headings with outline level 1. Choose 3 to show headings up to outline level 3; choose 10 to show all headings.

Icon Show Up to Outline Level

Show Up to Outline Level

List Box

Shows or hides the Navigator list.

Icon List box on/off

Urvalsbox på/av

Promote Outline Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote Outline Level

Promote Outline Level

Demote Outline Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote Outline Level

Demote Outline Level

Move Heading Up

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

Om du snabbt vill ändra ordningen mellan rubriker och den text som hör till dem i dokumentet, kan du välja kategorin "Rubriker" i listan och klicka på ikonen Växla innehållsvisning. Nu kan du ändra ordningen på innehållet.


Drag Mode

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Icon Drag mode

Draläge

Insert As Hyperlink

Skapar en hyperlänk när du drar och släpper ett objekt i det aktuella dokumentet. Om du klickar på hyperlänken i dokumentet går du till det objekt som hyperlänken pekar på.

Insert As Link

Infogar det markerade objektet som en länk där du drar och släpper objektet i dokumentet. Text infogas som skyddade områden. Innehållet i länken uppdateras automatiskt om källan ändras. Du kan uppdatera länkarna i ett dokument automatiskt genom att välja Verktyg - Uppdatera - Länkar. Det går inte att skapa länkar för grafik, OLE-objekt, referenser och förteckningar.

Insert As Copy

Infogar en kopia av det markerade objektet där du drar och släpper objektet i dokumentet. Det går inte att dra och släppa kopior av bilder, OLE-objekt, referenser och förteckningar.

Open Documents

Visar namnen på alla öppna textdokument. Om du vill visa innehållet i ett dokument i Navigator-fönstret, markerar du namnet på dokument i listan. Det aktuella dokumentet visas i listan med ordet "aktiv" efter namnet.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Copy

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Select

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Select the document that you want to view.

Edit

Edit the properties of the selected object.

Rename

Renames the selected object. At object creation time, LibreOffice assigns a unique name to the object within the document.

Delete Table

Deletes the selected table.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Delete Frame

Deletes the frame and all its contents.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Delete Image

Deletes the image.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Deletes the OLE object.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Delete Bookmark

Deletes the bookmark.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Deletes the hyperlink.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Deletes the reference.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Update

Updates the index.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Delete Index

Deletes the index.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Deletes the comment.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Deletes the drawing object.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Deletes the field.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Deletes the footnote.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Deletes the endnote.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Stötta oss!