AutoUtdrag till presentation

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Skicka - AutoUtdrag till presentation


Inkluderade kapitelnivåer

Ange antalet kapitelnivåer som ska ingå i den nya presentationen. Om du t.ex. väljer en nivå så ingår bara de stycken som är formaterade med styckeformatmallen Rubrik 1.

Stycken per kapitel

Ange hur många stycken som du vill ha under varje kapitelnivå (rubrik).

Stötta oss!