Skapa AutoUtdrag

Kopierar rubrikerna och ett antal efterföljande stycken i det aktiva dokumentet till ett nytt AutoAbstract-textdokument. Ett AutoAbstract Àr anvÀndbart för att fÄ en översikt över lÄnga dokument. Du kan ange antalet rubriknivÄer samt antalet stycken som visas i det. Alla nivÄer och stycken under respektive instÀllningar Àr dolda.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Arkiv - Skicka - Skapa AutoUtdrag


Inkluderade kapitelnivÄer

Ange hur mÄnga dispositionsnivÄer som ska kopieras till det nya dokumentet. Om du till exempel vÀljer fyra nivÄer inkluderas alla stycken med formateringen Rubrik 1 till Rubrik 4 samt det antal understycken som angetts i Understycken per nivÄ.

Stycken per kapitel

Ange det högsta antalet stycken i följd som ska inkluderas i AutoUtdrag dokumentet efter varje rubrik. Alla stycken upp till det högsta antal som angetts inkluderas till nÀsta stycke med en styckeformatmall för rubriker nÄtts.

Please support us!