Disposition till urklipp

Skickar dokumentdispositionen till urklipp i RTF-format.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Skicka - Disposition till urklippet


Stötta oss!