Disposition till presentation

Skickar dispositionen för det aktiva dokumentet till ett nytt presentationsdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Arkiv - Skicka - Disposition till presentation


Infoga data från textdokument

Stötta oss!