Förhandsgranskning

Visar en förhandsgranskning av den utskrivna sidan eller stänger förhandsgranskningen.

Så här använder du det här kommandot...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Förhandsgranskning


Använd ikonerna i Förhandsgranskningsraden om du vill bläddra igenom eller skriva ut sidorna i ett dokument.

Du kan även trycka på knapparna Page Up och Page Down för att bläddra igenom sidorna.

Symbolen Info

Du kan inte redigera dokumentet när du är i förhandsgranskning.


Stötta oss!