Förhandsgranskning

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Menu File - Print Preview.

Från gränssnittet med flikar:

Choose File - Print Preview

Från tangentbordet:

+ Shift + O

Från verktygslisterna:

Icon Print preview

Förhandsgranskning


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Du kan även trycka på knapparna Page Up och Page Down för att bläddra igenom sidorna.

note

Du kan inte redigera dokumentet när du är i förhandsgranskning.


To exit the print preview, click the Close Preview button.

Stötta oss!