Verktyg-menyn

Välj Verktyg - Språk - Avstavning

Välj Verktyg - Antal ord

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

Välj Verktyg - Fotnoter/Slutnoter

Välj Verktyg - Fotnoter - fliken Fotnoter/slutnoter

Välj Verktyg - Fotnoter/slutnoter - fliken Slutnoter

Menyn Verktyg - Text <-> Tabell...

Menyn Verktyg - Sortera...

Menyn Verktyg - Beräkna

+ plus sign

Menyn Verktyg - Uppdatera

Choose Tools - Update - Page Formatting

Menyn Verktyg - Uppdatera - Aktuell förteckning

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Menyn Verktyg - Uppdatera - Uppdatera allt

Menyn Verktyg - Uppdatera - Fält

Tangenten F9

Menyn Verktyg - Uppdatera - Länkar

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

Välj Verktyg - guiden Kopplad utskrift

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Ikon

Kopplad utskrift

Stötta oss!