Infoga-menyn

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

På verktygsraden Infoga klickar du på

Ikon

Infoga fält

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Dokument

Välj Infoga - Fält - Annan - Korsreferenser

Välj kommandot Infoga - Korshänvisning

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Funktioner

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Dokumentinfofält

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Variabler

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Databas

Menyn Infoga - Område...

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Icon Section

Område

Välj menyn Infoga - Område... - och sen fliken Område eller menyn Format - Områden...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Välj Infoga - Fotnoter och slutnoter - Fotnot eller Slutnot

Öppna snabbmenyn - välj Fotnot/slutnot (infogad fotnot/slutnot)

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Infoga fotnot direkt

Ikon

Infoga slutnot direkt

Menyn Infoga - Bildtext...

Snabbmenyn Bildtext...

Menyn Infoga - Bildtext... - Alternativ

Snabbmenyn Bildtext... - Alternativ

Menyn Infoga - Bokmärke...

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Bokmärke

Välj Infoga - Skript (endast HTML-dokument)

Menyn Infoga - Förteckningar

Välj Infoga - Innehållsförteckning och sakregister - Förteckningspost

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Post

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Menyn Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när sakregister är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när illustration är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när sakregister är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)

Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost och klicka på Redigera

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Menyn Infoga - Kuvert...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Menyn Infoga - Ram...

Choose Format - Frame and Object - Properties

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Icon Insert Frame

Infoga ram manuellt

Choose Table - Insert Table

+F12

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Tabell

Välj Infoga - Horisontell linje...

Choose Insert - Text from File

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Stötta oss!