Symbollister

Här beskrivs de standradikonrader som är tillgängliga när du arbetar med ett aktiverat formeldokument i LibreOffice Math. Du kan anpassa ikonraderna så att de passar dina behov genom att flytta och ta bort ikoner samt lägga till nya.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Verktygsraden Verktyg

Verktygsraden innehåller vanliga funktioner.

Statuslist

Statusraden visar information om det aktiva dokumentet.

Stötta oss!