Fönster

I fönstermenyn kan du öppna fönster. Där finns även en lista över öppna dokument.

Nytt fönster

Öppnar ett nytt fönster som visar innehållet i det aktuella fönstret. Du kan nu visa olika delar av dokumentet samtidigt.

Stäng

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Dokumentlista

Här visas en lista med alla öppna dokumentfönster (dokument). Även delade aktivitetsfönster visas. Det aktiva dokumentet indikeras av en bockmarkering framför namnet.

Stötta oss!