Format

HÀr hittar du kommandon som anvÀnds till att formatera formler.

Teckensnitt...

BestÀmmer vilka teckensnitt som kan anvÀndas för formelelement.

Teckenstorlekar...

I den hÀr dialogrutan definierar du teckenstorlekarna i formeln. Du vÀljer en basstorlek och alla element i formeln anpassas dÀrefter proportionellt till basstorleken.

AvstÄnd...

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Justering...

Du kan bestÀmma justeringen för flerradsformler liksom för formler med flera element pÄ en rad. Du skapar flerradsformler genom att ange ett NEWLINE-kommando i Kommando-fönstret.

TextlÀge

VÀxlar mellan textlÀge av och pÄ. I textlÀge visas formler med samma höjd som en vanlig rad med text.

Please support us!