Format

Här hittar du kommandon som används till att formatera formler.

Teckensnitt...

Bestämmer vilka teckensnitt som kan användas för formelelement.

Teckenstorlekar...

I den här dialogrutan definierar du teckenstorlekarna i formeln. Du väljer en basstorlek och alla element i formeln anpassas därefter proportionellt till basstorleken.

Avstånd...

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Justering...

Du kan bestämma justeringen för flerradsformler liksom för formler med flera element på en rad. Du skapar flerradsformler genom att ange ett NEWLINE-kommando i Kommando-fönstret.

Textläge

Växlar mellan textläge av och på. I textläge visas formler med samma höjd som en vanlig rad med text.

Stötta oss!