Redigera

Här finns kommandon för redigering av formler. Den innehåller dels allmänna kommandon, t.ex. för kopiering av innehåll, dels kommandon som är specifika för LibreOffice Math som t.ex. sökning efter platshållare eller stöd vid felsökning.

Ångra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Återställ

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Klipp ut

Tar bort markeringen och kopierar den till urklippet.

Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

Klistra in

Infogar innehållet i Urklipp på markörens plats och ersätter eventuell markerad text eller markerade objekt.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Nästa platshållare

Flyttar markören till nästa platshållare (åt höger).

Föregående platshållare

Sätter markören på den föregående platshållaren.

Nästa fel

Flyttar markören till nästa fel (flyttar åt höger).

Föregående fel

Placerar markören på det föregående felet.

Stötta oss!