Ange text

Så här anger du direkta textsträngar som inte tolkas?

Vissa textsträngar tolkas automatiskt som operatorer. Ibland vill du kanske inte att det ska ske. Om du vill skriva W* (en bokstav med en upphöjd asterisk), tolkas asterisken som en multiplikationsoperator. Placera den direkta texten inom dubbla citationstecken eller lägg till platshållare.

Exempel:

En importerad MathType-formula innehåller följande sträng

W rSup { size 8{*} }

Om du har konfigurerat Math att omvandla importerade MathType-formler (under – Läs in/spara – Microsoft Office) så visas formeln med en platshållare i stället för en asterisk.

Ändra{*} to {} * {} som i följande formel:

W rSup { size 8{} * {} }

Du kan även använda W^"*" för att ange tecknet som direkt text.

Vissa formler börjar med ett =-tecken. Använd "=" om du vill ange det tecknet som direkt text.

Stötta oss!