Mata in parenteser

Kan parenteser i LibreOffice Math även visas enskilt och i fritt definierbar storlek?

Du kan ställa in enskilda parenteser med "left" och "right", men avståndet mellan parenteserna kan inte åtgärdas eftersom de anpassar sig till argumentet. Oavsett vilket så finns det ett sätt att visa parenteser så att avståndet mellan dem är fast. Det gör du genom att placera ett "\" (omvänt snedstreck) före de vanliga parenteserna. De här parenteserna uppträder som andra symboler och justeringen är densammma som för andra symboler.

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Stötta oss!