Arbeta med gränser

Hur anger man gränser i en summa- eller heltalsformel?

Du vill infoga en summeringsformel som "summering av s^k från k = 0 till n" vid markören i ett Writer-textdokument.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

  You see the Math input window and the Elements pane on the left.

 2. From the list on the upper part of the Elements pane, select the Operators item.

 3. In the lower part of the Elements pane, click the Sum icon.

 4. Om du vill aktivera övre och undre gränser klickar du också på ikonen Övre och undre gräns..

 5. I inmatningsfönstret är den första platshållaren eller markeringen markerad, och du kan börja ange den undre gränsen:

  k = 0

 6. Tryck på F4 för att gå framåt till nästa markering, och ange den övre gränsen:

  n

 7. Tryck på F4 för att gå framåt till nästa markering, och ange addenden:

  s^k

 8. Formeln är nu slutförd. Klicka någonstans utanför formeln i textdokument för att stänga formelredigeraren.

In the same way, you can enter an Integral formula with limits. When you click an icon from the Elements pane, the assigned text command is inserted in the input window. If you know the text commands, you can enter the commands directly in the input window.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

 2. Klicka i inmatningsfönstret och skriv in följande rad:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  A small gap exists between f(x) and dx, which you can also enter using the Elements pane: select the Formats item from the list on the top, then the Small Gap icon.

note

Om du vill ha bokstäverna f och x i ett annat teckensnitt väljer du Format > Teckensnittoch anger önskat teckensnitt. Om du vill använda de nya teckensnitten som standard klickar du på Standard.


tip

Om du behöver placera formeln i en textrad ökar gränserna radens höjd. Om du vill placera gränserna bredvid symbolen för heltal eller summa, vilket minskar radhöjden, kan du välja Format > Textläge.


Stötta oss!