Kortkommandon (tillgänglighet för LibreOffice Math)

Du kan kontrollera LibreOffice Math utan en mus.

Infoga en formel direkt

Om du vill infoga en formel i ett textdokument och du redan känner till det korrekta sättet att skriva den kan du fortsätta så här:

  1. Skriv formeln i texten

  2. Markera en formel

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

Infoga en formel genom att använda ett fönster

Elements pane

Vänster- eller högerpil.

Flytta till vänster eller höger till nästa kategori eller funktion.

Retur

Markerar en kategori (inom kategoriavsnittet) eller infogar en funktion i fönstret Kommandon (inom funktionsavsnittet).

Tabb

Hoppa från det första kategoriobjektet till kategorins första funktion.

Skift+Tabb

Hoppa från det sista kategoriobjektet till kategorins sista funktion.

Stötta oss!