Mata in kommentar

Hur kan en formel förses med kommentarer som inte visas i dokumentet?

En kommentar inleds med dubbla procenttecken %% och fortsätter till tecknet för vagnretur (tangenten Retur). Det som skrivs mellan dessa tecken ignoreras och skrivs inte ut. Om det finns procenttecken i texten, hanteras dessa som en del av texten.

Exempel:

a^2+b^2=c^2 %% Pytagoras sats.

Stötta oss!