Sammanfatta formeldelar i parenteser

Så här matar du in bråk i en formel.

De sammanhörande värdena måste sammanfattas med en parentes för ett bråk vars täljare eller nämnare består av en produkt, en summa osv.

Använd den här syntaxen:

{a + c} over 2 = m

eller

m = {a + c} over 2

Stötta oss!