Ändra standardattribut

Går det att ändra standardformateringar i LibreOffice Math?

Vissa delar av formler formateras som standard med kursiv eller fet text.

Du kan ta bort de här attributen med "nbold" och "nitalic". Exmpel:

a + b

nitalic a + bold b.

I den andra formeln är inte a kursiv. Bokstaven b är fet. Du kan inte ändra plustecknet med den här metoden.

Stötta oss!