Justera formeldelar manuellt

Hur kan tecken i LibreOffice Math justeras?

Utnyttja möjligheten att definiera tomma grupper och teckensträngar. De behöver ingen plats, men innehåller information som hjälper dig vid justeringen.

Om du vill skapa tomma grupper skriver du en klammerparentes {} i fönstret Kommandon. Målet i det här exemplet är att göra en radbrytning så att plustecknen hamnar under varandra, även om ett tecken mindre anges på den övre raden.

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Tomma teckensträngar är ett enkelt sätt att försäkra sig om att texter och formler är vänsterjusterade. De definieras med dubbla inverterade kommatecken "". Se till att du inte använder några inttypografiskt inverterade komman. Exmpel:

"Ytterligare ett exempel." newline a+b newline ""c-d

Stötta oss!