Kortkommandon för formler

Här hittar du tangentkombinationer som kan förenkla arbetet med formeldokument.

Även de allmänna kortkommandona i LibreOffice fungerar.

Tangentkombinationer för funktioner i formeldokument

De här kortkommandona används för kommandon på menyerna Redigera och Visa.

F3

Nästa fel

Skift+F3

Föregående fel

F4

Nästa platshållare (platshållare)

Skift+F4

Föregående platshållare (platshållare)

F9

Uppdatera

Navigation in the Elements pane

Vänster- eller högerpil.

Flytta till vänster eller höger till nästa kategori eller funktion.

Retur

Markerar en kategori (inom kategoriavsnittet) eller infogar en funktion i fönstret Kommandon (inom funktionsavsnittet).

Tabb

Hoppa från det första kategoriobjektet till kategorins första funktion.

Skift+Tabb

Hoppa från det sista kategoriobjektet till kategorins sista funktion.

Stötta oss!