Formelmarkör

Du använder den här ikonen på verktygsraden Verktyg om du vill stänga av eller sätta på formelmarkören. Den del av formeln som markören i Kommando-fönstret finns i är markerad med en tunn kant när formelmarkören är aktiv.

Icon Formula Cursor

Formelmarkör

Du kan även klicka på en position i dokumentet om du vill flytta markören till motsvarande position i Kommando-fönstret.

Om du dubbelklickar på ett tecken eller en symbol i dokumentet flyttas markörens fokus till Kommando-fönstret och markerar respektive position.

Stötta oss!