Övrigt

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Symbols

På verktygsraden Verktyg klickar du på

Icon Symbols

Symbols


Symbolset

Alla symboler är ordnade i symbolset. Markera det symbolset som du vill använda i listrutan. Den motsvarande symbolgruppen visas i fältet nedanför.

När du markerar en symbol visas kommandonamnet under symbollistan och en förstorad version visas i en ruta till höger. Observera att namnet måste skrivas exakt som det visas här (skiftlägeskänsligt) i Kommando-fönstret.

Om du vill infoga en symbol markerar du den i listan och klickar på Överta. Kommandonamnet visas i Kommando-fönstret.

Redigera...

Klicka här om du vill öppnadialogrutan Redigera symboler.

Överta

De ändrade eller markerade värdena börjar gälla utan att dialogrutan stängs.

Stötta oss!