Justering

Du kan bestämma justeringen för flerradsformler liksom för formler med flera element på en rad. Du skapar flerradsformler genom att ange ett NEWLINE-kommando i Kommando-fönstret.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

Horisontell

Anger horisontell justeringtyp för flerradsformler.

Vänster

Vänsterjusterar formeln.

Symbolen Tips

Text är alltid vänsterjusterad.


Centrerad

Centrerar formeln.

Höger

Högerjusterar formeln.

Standard

Om Du klickar på den här kommandoknappen, sparas de gjorda ändringarna som standard för alla nya formler. Innan ändringarna sparas får Du en kontrollfråga.

Save Default Dialog

Stötta oss!