Avstånd

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Avstånd...


Spacing Dialog

Med kommandoknappen Kategori väljer Du de formelelement för vilka Du ska definiera avstånd. Dialogrutan ändras så att dess utseende motsvarar den valda kategorin. I ett förhandsvisningsfönster visas vilka avstånd Du kan ändra i de aktuella rotationsfälten.

Kategori

Med den här knappen kan du markera kategorin som du vill ändra avståndet för.

Avstånd

Bestämmer avståndet mellan variabler och operatorer, mellan rader och mellan rottecken och radikand.

Avstånd

Defines the spacing between variables and operators.

Radavstånd

Determines the spacing between lines.

Rotavstånd

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Index

Bestämmer avståndet i upphöjda och nedsänkta index.

Upphöjning

Determines the spacing for superscript indexes.

Nedsänkning

Determines the spacing for subscript indexes.

Bråk

Bestämmer avståndet mellan bråkstrecket och täljaren eller nämnaren.

Täljare, höjd

Determines the spacing between the fraction bar and the numerator.

Nämnare, djup

Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

Bråkstreck

Bestämmer bråkstreckets överskjutning och linjetjocklek.

Överskjutning

Determines the excess length of the fraction line.

Linjestyrka

Determines the weight of the fraction line.

Gränser

Bestämmer avståndet mellan summasymbolen och begränsningsvillkoren.

Gränshöjd

Determines the spacing between the sum symbol and the upper limit.

Gränsdjup

Determines the spacing between the sum symbol and the lower limit.

Parenteser

Bestämmer avståndet mellan parenteser och deras innehåll.

Vänster/höger överstorlek

Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.

Avstånd

Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.

Skala alla parenteser

Fastställer skala för alla typer av parenteser. Om du sedan skriver (a over b) i fönstret Kommandon, kommer parentesen att omge hela argumentet. Oftast åstadkommer du detta genom att skriva left (a over b right ).

Överstorlek

Adjusts the percentage excess size. At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with Scale all brackets.

Matriser

Bestämmer det relativa avståndet mellan element i en matris.

Radavstånd

Determines the spacing between matrix elements in a row.

Kolumnavstånd

Determines the spacing between matrix elements in a column.

Ornament

Bestämmer avståndet för symboler i förhållande till variabler.

Primärhöjd

Defines the height of the symbols in relation to the baseline.

Minimiavstånd

Determines the minimum distance between a symbol and variable.

Operatorer

Bestämmer avståndet mellan operatorer och variabler eller nummer.

Överstorlek

Determines the height from the variable to the operator's upper edge.

Avstånd

Determines the horizontal distance between operators and variables.

Marginaler

Anger kantlinjen till formeln. Det här alternativet är särskilt användbart om du vill integrera formeln i en textfil för LibreOffice Writer. Använd inte storleksinställningen 0 eftersom det orsakar visningsproblem för texten som omger insättningspunkten.

Vänster

The left border is positioned between the formula and background.

Höger

The right border is positioned between the formula and background.

Uppe

The top border is positioned between the formula and background.

Nere

The bottom border is positioned between the formula and background.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Standard

Inställningarna sparas som standardinställningar för alla nya formler. En säkerhetsvarning visas innan ändringarna sparas.

Save Default Dialog

Stötta oss!