Teckensnittsstorlekar

I den här dialogrutan definierar du teckenstorlekarna i formeln. Du väljer en basstorlek och alla element i formeln anpassas därefter proportionellt till basstorleken.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Teckenstorlekar...


Font Size Dialog

Basstorlek

All elements of a formula are proportionally scaled to the base size. To change the base size, select or type in the desired point (pt) size. You can also use other units of measure or other metrics, which are then automatically converted to points.

Symbolen Tips

Om du vill ändra standardstorleken (12 pt) som används i LibreOffice Math permanent, måste du först ställa in storleken (till exempel 11 pt) och sedan klicka på knappen Standard.


Relativa storlekar

I det här området väljer Du de relativa storlekarna i förhållande till basstorleken.

Text

Ange textstorleken för en formel i förhållande till basstorleken.

Index

Ange den relativa storleken för index i en formel i proportion till basstorleken.

Funktioner

Ange den relativa storleken för namn och andra funktionselement i en formel i proportion till basstorleken.

Operatorer

Ange den relativa storleken för matematiska operatorer i en formel i proportion till basstorleken.

Gränser

Ange den relativa storleken för gränser i en formel i proportion till basstorleken.

Standard

Klicka på den här knappen om du vill spara ändringarna som standardinställningar för alla nya formler. Innan ändringarna sparas visas ett säkerhetsmeddelande.

Save Default Dialog

Stötta oss!