Övrigt

Visar diverse matematiska symboler.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Övrigt

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Symbolerna i detalj:

Partial Icon

Delvis

Infogar symbolen för en partiell differentialekvation. Kommando för Kommando -fönstret: partial

Infinity Icon

Oändlighet

Infogar symbolen för oändlighet. Kommando för Kommando -fönstret: infinity eller infty

Nabla Icon

Nabla

Infogar symbolen för en Nabla-vektoroperator. Kommando för Kommando -fönstret: nabla

There exists Icon

Det existerar

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

Det existerar inte

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

För alla

Infogar symbolen för en allkvantifikator. Kommando för Kommando -fönstret: forall

h Bar Icon

h-streck

Infogar symbolen för den strukna konstanten. Kommando för Kommando -fönstret: hbar

Lambda Bar Icon

Strukna lambda

Infogar symbolen för strukna lambda. Kommando för Kommando -fönstret: lambdabar

Real Part Icon

Realdel

Infogar symbolen för realdelen av ett komplext tal. Kommando för Kommando -fönstret: re

Imaginary Part Icon

Imaginärdel

Infogar symbolen för imaginärdelen av ett komplext tal. Kommando för Kommando -fönstret: im

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Med den här ikonen infogas symbolen för en Weierstrass p-funktion. Kommando för Kommando -fönstret: wp

Left Arrow Icon

Vänsterpil

Med den här ikonen infogas en vänsterpil. Kommando för Kommando -fönstret: leftarrow

Right Arrow Icon

Högerpil

Med den här ikonen infogas en högerpil. Kommando för Kommando -fönstret: rightarrow

Up Arrow Icon

Uppåtpil

Med den här ikonen infogas en uppåtpil. Kommando för Kommando -fönstret: uparrow

Down Arrow Icon

Nedåtpil

Med den här ikonen infogas en nedåtpil. Kommando för Kommando -fönstret: downarrow

Ellipsis Icon

Ellips

Med den här ikonen infogas en ellips (tre låga horisontella punkter). Kommando för Kommando -fönstret: dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

Axelellips

Med den här ikonen infogas en axelellips (tre vertikalt centrerade horisontella punkter). Kommando för Kommando -fönstret: dotsaxis

Vertical Ellipsis Icon

Vertikal ellips

Med den här ikonen infogas en vertikal ellips (tre vertikala punkter). Kommando för Kommando -fönstret: dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Uppåtgående diagonal ellips

Med den här ikonen infogas en uppåtgående diagonal ellips (tre punkter på en diagonal från det nedersta vänstra hörnet till det översta högra)Kommando för Kommando -fönstret: dotsup eller dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Nedåtgående diagonal ellips

Med den här ikonen infogas en nedåtgående diagonal ellips (tre punkter på en diagonal från det översta vänstra hörnet till det nedersta högra)Kommando för Kommando -fönstret: dotsdown

Du kan ange ett omvänt epsilon genom att skriva backepsilon i fönstret Kommandon.

Om du vill infoga en platshållare i formeln skriver du <?> i Kommando-fönstret.

Stötta oss!