Attribut

Skrivna kommandon

Symbol in Elements pane

Innebörd

acute

Icon

Accent upp mot höger ovanför ett tecken

bar

Icon

Horisontell linje ovanför ett tecken

bold

Icon

Fetstil

breve

Icon

Öppen båge ovanför ett tecken

check

Icon

Upp-och-nedvänt tak

circle

Icon

Cirkel ovanför ett tecken

color

Kommandot Färg ändrar teckenfärgen. Ange först kommandot Färg direkt i fönstret Kommandon. Ange sedan färgnamnet (svart, vit, cyan, magenta, röd, blå, grön eller gul). Ange därefter vilka tecken som ska ändras.

dddot

Icon

Tre punkter ovanför ett tecken

ddot

Icon

Två punkter ovanför ett tecken

dot

Icon

Punkt ovanför ett tecken

grave

Icon

Accent ned mot höger ovanför ett tecken

hat

Icon

"Roof" ovanför ett tecken

ital

Icon

Kursiv stil

nbold

Ta bort attributet för fetstil

nitalic

Ta bort attributet för kursiv stil

overline

Icon

Horisontell linje ovanför ett tecken

overstrike

Icon

Horisontell linje genom ett tecken

phantom

Icon

Skentecken

tilde

Icon

Tilde ovanför ett tecken

underline

Icon

Horisontell linje under ett tecken

vec

Icon

Vektorpil ovanför ett tecken

widehat

Icon

Brett tak, justerat efter teckenstorlek

widetilde

Icon

Brett tilde, justerat efter teckenstorlek

widevec

Icon

Bred vektorpil, justerad efter teckenstorlek


Stötta oss!