Skalning

Här finns mer information om skalning i LibreOffice Math och tillhörande exempel. (Citattecknen används bara för att framhäva delar av texten och ingår inte i exemplen.)

Fakultetstecknet skalas inte, jfr "fact stack{a#b}" och "fact {a over b}", utan justeras mot baslinjen eller argumentets mitt.

Parenteser har generellt också en fast storlek. Detta gäller för alla symboler som kan användas som parenteser, jfr "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)".

Parenteser som inleds med "left" respektive "right" anpassas dock alltid till argumentet, jfr "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".

En del attribut har fasta storlekar och ändrar inte dessa när de står över en lång symbol.

Varningssymbol

Blankstegen i exemplen är absolut nödvändiga för att exemplet ska byggas upp korrekt. Du får alltså inte utelämna blankstegen vid inmatning i kommandofönstret.


Stötta oss!