Attribut

Här finns mer information om attribut i LibreOffice Math.

Attributen acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde och vec har alltid fast storlek och blir inte bredare (längre) om de placeras över en lång symbol. Attributen centreras som standard.

De enda attribut som växer med symbolens längd är overline, underline och overstrike.

Symbolen Tips

När det gäller en del teckensträngar är det möjligt att en rad som infogats med underline är för nära tecknet. I så fall kan en tom grupp lösa problemet: underline Q sub {} i stället för underline Q.


Stötta oss!