Index och exponenter

HÀr fÄr Du grundlÀggande information om index och exponenter i LibreOffice Math. De exempel som beskrivs hÀr kan Du utföra sjÀlv och pÄ sÄ vis fördjupa Dig mer i detalj. (Citattecknen anvÀnds bara för att framhÀva delar av texten och ingÄr inte i exemplen.)

Index och exponent för ett tecken visas ovanpÄ varandra, vÀnsterjusterade i förhÄllande till grundtecknet. Skriv t.ex. a_2^3 eller a^3_2. I vilken ordning som helst. I stÀllet för '_' och '^' kan du anvÀnda 'sub' och 'sup'.

Du kan dock inte anvÀnda följande mönster lÀngre:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Du kan bara anvÀnda varje nedsÀnkt/upphöjd position en gÄng. Du mÄste visa det önskade resultatet genom att anvÀnda parenteser. Detta illustreras med följande exempel:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Symbolen Tips

Till skillnad frÄn andra formelredigerare dÀr "_" och " ^ " bara hÀnvisar till nÀsta tecken ("a_24" hÀnvisar bara till "2"), hÀnvisar LibreOffice Math till hela siffran(orna)/namn(en)/texten. Om du vill stÀlla upphöjda och nedsÀnkta tecken i sekvens kan uttrycket skrivas sÄ hÀr: a_2{}^3 or a^3{}_2


Om Du ska skriva tensorer har Du mycket att vÀlja pÄ i LibreOffice Math. Förutom skrivsÀttet "R_i{}^{jk}{}_l" som Àven förekommer i andra program, finns det ytterligare alternativ, nÀmligen "R_i{}^jk{}_l" och "{{R_i}^jk}_l".

Upphöjda och nedsÀnkta tecken till vÀnster om grundtecknet kan högerjusteras ocksÄ. Om du vill göra detta anvÀnder du de nya kommandona "lsub" och "lsup". BÄda kommandona har samma effekt som "sub" och "sup" förutom att de finns till vÀnster om grundtecknet. Se Àven"a lsub 2 lsup 3."

Reglerna som gÀller entydighet och nödvÀndigheten att anvÀnda parenteser gÀller fortfarande. Detta kan i princip Ästadkommas med {}_2^3 a.

Symbolen Info

Kommandona "sub" och "sup" finns Àven som "rsub" och "rsup". Genom att anvÀnda denna kan du bifoga massa, proton och laddningstal med kemiska element. "font sans Zn lsub 30 lsup 63 rsup {2+{}}."41120001900019


Med kommandona "csub" och "csup" kan Du placera upphöjda och nedsÀnkta index direkt över respektive under ett tecken, jfr "a csub y csup x". Det Àr Àven möjligt att ha alla typer av index och exponenter gemensamt: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

De flesta enstÀlliga och binÀra operatorer kan förses med upphöjda och nedsÀnkta index. HÀr följer tvÄ exempel: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" och "a toward csub f b x toward csup f y".

Varningssymbol

Kontrollera ocksÄ att du fÄr med alla blanksteg nÀr du skriver exemplen i fönstret Kommandon.


Please support us!