Index och exponenter

Här får Du grundläggande information om index och exponenter i LibreOffice Math. De exempel som beskrivs här kan Du utföra själv och på så vis fördjupa Dig mer i detalj. (Citattecknen används bara för att framhäva delar av texten och ingår inte i exemplen.)

Index och exponent för ett tecken visas ovanpå varandra, vänsterjusterade i förhållande till grundtecknet. Skriv t.ex. a_2^3 eller a^3_2. I vilken ordning som helst. I stället för '_' och '^' kan du använda 'sub' och 'sup'.

Du kan dock inte använda följande mönster längre:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Du kan bara använda varje nedsänkt/upphöjd position en gång. Du måste visa det önskade resultatet genom att använda parenteser. Detta illustreras med följande exempel:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Symbolen Tips

Till skillnad från andra formelredigerare där "_" och " ^ " bara hänvisar till nästa tecken ("a_24" hänvisar bara till "2"), hänvisar LibreOffice Math till hela siffran(orna)/namn(en)/texten. Om du vill ställa upphöjda och nedsänkta tecken i sekvens kan uttrycket skrivas så här: a_2{}^3 or a^3{}_2


Om Du ska skriva tensorer har Du mycket att välja på i LibreOffice Math. Förutom skrivsättet "R_i{}^{jk}{}_l" som även förekommer i andra program, finns det ytterligare alternativ, nämligen "R_i{}^jk{}_l" och "{{R_i}^jk}_l".

Upphöjda och nedsänkta tecken till vänster om grundtecknet kan högerjusteras också. Om du vill göra detta använder du de nya kommandona "lsub" och "lsup". Båda kommandona har samma effekt som "sub" och "sup" förutom att de finns till vänster om grundtecknet. Se även"a lsub 2 lsup 3."

Reglerna som gäller entydighet och nödvändigheten att använda parenteser gäller fortfarande. Detta kan i princip åstadkommas med {}_2^3 a.

Symbolen Info

Kommandona "sub" och "sup" finns även som "rsub" och "rsup". Genom att använda denna kan du bifoga massa, proton och laddningstal med kemiska element. "font sans Zn lsub 30 lsup 63 rsup {2+{}}."41120001900019


Med kommandona "csub" och "csup" kan Du placera upphöjda och nedsänkta index direkt över respektive under ett tecken, jfr "a csub y csup x". Det är även möjligt att ha alla typer av index och exponenter gemensamt: "abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666".

De flesta enställiga och binära operatorer kan förses med upphöjda och nedsänkta index. Här följer två exempel: "a div_2 b a<csub n b +_2 h" och "a toward csub f b x toward csup f y".

Varningssymbol

Kontrollera också att du får med alla blanksteg när du skriver exemplen i fönstret Kommandon.


Stötta oss!