Attribut

Här hittar du ett exempel på hur du använder olika attribut i en formel med LibreOffice Math.

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Stötta oss!